nekrolog


Szkolenie na trolejachSzanowni Państwo,

pragniemy przedstawić instytucję, która swoją działalnością praktycznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

   Bezpieczna Jazda - to nowoczesny ośrodek szkoleniowy oferujący możliwość stałego (na kilku poziomach zaawansowania) doskonalenia umiejętności kierowców.

   Widoczne i szczególnie nasilające się w okresie ostatnich kilkunastu lat dynamicznego rozwoju motoryzacji w naszym kraju, czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. stan techniczny dróg, ilość i stan techniczny pojazdów, natężenie ruchu itp. powodują, iż zagrożenie na drogach jest realnym problemem, a wielkość kosztów związanych z wypadkami jest znaczącym obciążeniem w wymiarze społecznym i indywidualnym.

   Nie pomijając znaczenia ww. czynników dla bezpieczeństwa jazdy należy podkreślić, iż głównym (a często niedocenianym) problemem jest poziom umiejętności kierowców, gdyż jak wskazują krajowe i międzynarodowe badania - główną przyczyną kolizji drogowych jest błąd człowieka.

ODTJ Bezpieczna Jazda    Praktyka krajów o wysoko rozwiniętej motoryzacji gdzie od wielu lat funkcjonuje system stałego podnoszenia umiejętności kierowców wskazuje na wysoką efektywność tego typu działań dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

   Dlatego proponujemy cykliczne - okresowe szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem.

   Celem prowadzonych w oparciu o bazujący na wieloletnim doświadczeniu autorski program kursów, jest rozwinięcie umiejętności trafnego rozpoznawania sytuacji na drodze, unikania sytuacji niebezpiecznych, sprawnego prowadzenia samochodu w zróżnicowanych warunkach drogowych oraz wykształcenie prawidłowych reakcji kierowcy w sytuacjach ekstremalnych.

   Ważnym elementem szkolenia jest również podstawowy kurs ratownictwa drogowego obejmujący zagadnienia: zachowania się w miejscu wypadku i pierwszej pomocy medycznej.

   Zorganizowana przez Ascent sp. z o.o. w Gdyni - Bezpieczna Jazda - jest pierwszym i jak dotąd jedynym działającym w tym regionie Polski ośrodkiem profesjonalnego szkolenia kierowców w zakresie zaawansowanej techniki jazdy.

Szkolenia w zimowych warunkach    Program zajęć (wykładów teoretycznych i treningów praktycznych) uwzględnia doświadczenia i najnowsze rozwiązania stosowane w tego typu szkoleniach w krajach o wysoko rozwiniętej motoryzacji.

   Kursy prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenia z zakresu prowadzenia tego typu zajęć w profesjonalnych ośrodkach ADAC, uprawnienia instruktorów doskonalenia techniki jazdy PZMot, PSM, osiągnięcia w sporcie samochodowym.

   Ośrodek Bezpieczna Jazda dysponuje w ramach jednego obiektu: placem treningowym o powierzchni 15.000 m2, płytą poślizgową o powierzchni 350 m2, salą dydaktyczną, samochodami treningowymi o wszystkich typach napędu, z wyposażeniem w tzw. troleje do symulacji jazdy w poślizgu, sprzętem (m.in. manekin) do szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w miejscu wypadku.

   Choć okres zimy stawia prowadzącym pojazdy szczególnie wysokie wymagania to poza nim także występują swoiste warunki ruchu wymagające odpowiedniego przygotowania kierowcy.

   Proponujemy Państwu korzystanie z cyklicznych - okresowych szkoleń na kursach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania w ciągu całego roku.

   Aby na drogach było mniej zagrożeń warto poznać własne możliwości jako kierowcy i doskonalić swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach.

Zapraszamy do współpracy.

FacebookPZMot


Fleet Safety


Exel